پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام بر مبنای مطالعه، بررسی و پژوهش با رویکرد آینده‌پژوهانه در زمینه‌های مختلف مربوط به چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در گستره ملّی، منطقه‌ای و جهانی، تأسیس گردید.

این پژوهشکده وظیفه ساماندهی ، اجرا و ظرفیت سازی مطالعه ، تحقیق ، آموزش و مشاوره در امور آینده پژوهی چشم انداز و سیاست های کلی نظام را بر عهده خواهد داشت. پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی بصورت مشترک فیمابین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل گردیده است.

 

 

 • تبیین، مطالعه، آموزش، پژوهش، مشاوره و ساماندهی موضوعات مرتبط با چشم انداز و سیاست های کلی نظام به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ چشم انداز و آینده نگری و مستند سازی علمی آن.
 • طراحی شیوه های تبلیغ و ترویج و آموزش چشم انداز و سیاست های کلی نظام.
 • ایجاد ظرفیت های آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارامد و مبلغ چشم انداز.
 • پشتیبانی علمی وپژوهشی در حوزه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و آینده پژوهی.

 

 

 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی‌ و توسعه‌ای در زمینه اهداف و رشته‌های وابسته به آنها؛
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه‌های تحقیقاتی موردنظر؛
 • انجام فعالیت‌های ضروری در جهت به کارگیری نتایج تحقیقات به عمل آمده؛
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مربوطه؛
 • تعامل با نخبگان و موسسات عملی و پژوهشی ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 • نیازسنجی تحقیقاتی مرتبط با چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛
 • ایجاد بانک اطلاعات در موضوعات آینده‌پژوهی، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی در ارتباط با برنامه‌های تحقیقاتی در موضوع آینده‌پژوهی، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛
 • برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی، کنفرانس‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی؛
 • نشر یافته‌های علمی و مطالعاتی.

     

 

       الف) هیات امناء

        ب) رییس پژوهشکده

        ج) شورای پژوهشی

        د) گروه‌های علمی 

 

 

هیات امناء مرکب از ۱۱ نفر به شرح ذیل خواهد بود:

      ۱- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

      ۲- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

      ۳- معاون اطلاع‌رسانی و پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

      ۴- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

      ۵- دو نفر از اعضای هیات علمی و متخصص به پیشنهاد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

      ۶- دو نفر از اعضای هیات علمی و متخصص به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

      ۷- سه نفر از اعضای هیات علمی و متخصص در حوزه چشم‌انداز و آینده‌پژوهی