تماس با پژوهشکده

  • Info@ivafac.ir

  • آدرس : انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵- صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵

  • شماره تماس : ۴۴۸۶۵۳۳۷-۰۲۱

  • شماره فکس : ۴۴۸۶۵۳۴۲-۰۲۱